Outsourcing av löner:

På mindre företag är det ofta svårt att försvara varför man ska anställa en person för att sköta lönehanteringen när det bara handlar om några timmars arbete i månaden. Därför hamnar ofta den rollen på någon som inte alls är utbildad i ämnet och det är då lätt att lönerna inte blir korrekt gjorda.

Ni kan outsourca era löner till oss. Vi tillhandahåller såväl löneprogram som våra kunskaper. Vi hjälper er att ta fram mallar och sätta upp rutiner för en smidig lönehantering samt sköter all registrering och rapportering till myndigheter.

Interimskonsult:

Är ni i behov av en lönespecialist under en kortare period? Löner är alltid ett känsligt ämne och personalen har sällan förståelse för om lönen inte hanteras i tid eller inte hinner hanteras korrekt.

Som interimskonsult hjälper vi företag som oväntat står utan bemanning under en tid. Det kan vara under tiden en person avslutat sin tjänst fram till en ny person ska påbörja sin anställning, vid en tillväxtfas då befintlig personal inte räcker till, under semestertider, vid en omorganisation eller liknande.

Veronika har arbetat som lönespecialist under flera år både som konsult och som anställd och har därför en bred kompetens inom flertalet olika branscher och kollektivavtal och även vana av de större löneprogrammen på marknaden.