Vi har i dagsläget specialiserat oss på K2-företag och i synnerhet ni som valt att inte ha revisor.

Vad innebär det?

K1, K2 och K3 är regelverk som anger hur bokslut upprättas.

K1 är regelverket för enskilda firmor, handelsbolag och de som upprättar förenklat bokslut.

K2 och K3 är regelverken för hur bokslutet och årsredovisningen ska utformas i onoterade aktiebolag. K3 får alla bolag välja oavsett storlek medan K2 endast kan användas av mindre bolag. Ett bolag klassas som större när mer än ett av följande kriterier uppfylls under de två senaste räkenskapsåren.

  • Fler än 50 anställda i snitt
  • Balansomslutning över 40 miljoner
  • Nettoomsättning över 80 miljoner

Uppfyller du inte ovanstående krav kan du alltså välja att följa regelverket för K2.

Mindre onoterade bolag kan dessutom välja att ta bort kravet på revisor om de inte når upp till två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • Fler än 3 anställda i snitt
  • Balansomslutning över 1,5 miljoner
  • Nettoomsättning över 3 miljoner

Om aktiebolaget väljer att inte ha revisor är det extra viktigt att fundera på om ni har behov av hjälp. Men du kan vara lugn för det är precis det vi hjälper till med! Skulle ditt bolag växa så att du övergår till krav på revisor så hjälper vi dig självklart med det.